انجمن فناوری اطلاعات

مــــــــرکز علمی - کاربردی سازمان مدیریت صنعتی ارومیه

انجمن فناوری اطلاعات

مــــــــرکز علمی - کاربردی سازمان مدیریت صنعتی ارومیه

انجمن فناوری اطلاعات

مرجع اطلاع رسانی و انتشار مقالات و جزوات فناوری اطلاعات

نویسندگان

وبگاه رسمی انجمن دانشجویان فناوری اطلاعات مرکز علمی - کاربردی سازمان مدیریت صنعتی ارومیه

ITSA

  • به اشتراک گزاری و انتشار جزوات و منابع تدریسی اساتید
  • به اشتراک گزاری و انتشار کتاب های حوزه فناوری اطلاعات
  • تولــید و انتشار مقالات حوزه فناوری اطلاعات
  • انجام پروژه های دانشجویی حوزه فناوری اطلاعات [ ثبت سفارش ]
  • انتشار اطلاعیه ها و اخبار

با عضویت در انجمن به جمع ما بپیوندید +

عضویت

جمعه, ۲۷ تیر ۱۳۹۳، ۰۷:۲۷ ب.ظ

گروه پژوهشی و تحقیقاتی فناوری اطلاعاتشورای مدیریت انجمن علمی دانشجویان فناوری اطلاعات بعنوان هسته مدیریتی انجمن علمی دانشجویان فناوری اطلاعات وظیفه مدیریت و توسعه این انجمن علمی را بر عهده دارد و در راستای تحقق اهداف و چشم ندازهای تعیین شده اقدام به ایجاد زیر گروه های کاری در قالب تیم های کاری نموده است. این تیم های کاری در حوزه های مختلف مدیریتی و اجرائی فعالیت نموده و در تعاملی سازنده و مستقیم بایکدیگر بعنوان یک گروه واحد وظیفه تعیین و تبیین اهداف و چشم اندازها و توسعه و پیشبرد این اهداف را در انجمن علمی دانشجویان فناوری اطلاعات برعهده دارند.

Group هسته مدیریتی - تیم مدیریتی اساتید

Group هسته مدیریتی - تیم کاری دانشجویان

اساتید و دانشجویان محترم مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی ارومیه میتوانند جهت عضویت و فعالیت در انجمن دانشجویان فناوری اطلاعات به دفتر انجمن واقع در طبقه دوم ساختمان مرکز مراجعه فرمایند.

۹۳/۰۴/۲۷
تیم مدیریتی وبگاه
u
b

سازمان مدیریت صنعتی واحد ارومیه

Google Drive
Google Groups
Gmail
+ با عضویت در انجمن علمی دانشجویان فناوری اطلاعات به جمع ما بپیوندید